Apie mane

Kad pasiektume įspūdingų dalykų, privalome ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti.

Anatole France

Esu Stanislava Rimkuvienė, vaikų ir suaugusiųjų psichologė. Savo darbe taikau psichologinį konsultavimą, siekiant įveikti iškilusius psichologinius sunkumus. Sprendžiant sunkumus, kartais reikalingas „žvilgsnis iš šalies“, padedantis giliau suprasti savo vidinį pasaulį, sunkumų priežastis bei savyje slypinčius vidinius resursus.

Konsultacijų metu kartu su Jumis ieškosime asmeninių stiprybių bei vidinių resursų sunkumams įveikti.

Esu Lietuvos psichologų sąjungos narė.

Nuo 2020 m. – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, podiplominės studijos „Kognityvinė ir elgesio terapija“.

2012 m. – 2014 m. Vytauto Didžiojo universitetas, sveikatos psichologijos magistras.

2005 m. – 2010 m. Klaipėdos universitetas, psichologijos bakalauras.

1984 m. – 1987 m. J.Kupčinsko medicinos mokykla.

Nuo 2019 – 2021 m. – Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras, psichologė.

Nuo 2019 m. – privati praktika, psichologė.

Nuo 2018 m. – Skuodo rajono bendruomeniniai šeimos namai, psichologė.

Nuo 2007 – 2019 m. – Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, psichologė.

Nuolat gilinu savo žinias įvairiuose mokymuose ir konferencijose:

2021 m. – seminaras „Kaip sumažinti antsvorį šiuolaikinėmis psichoterapinėmis priemonėmis“ ( 5 ak.val.), Žmogaus psichologijos institutas, Vilnius.

2021 m. – nuotolinė paskaita „ Kaip bendrauti su itin jautriais vaikais? “ (4 ak.val.), UAB „Galimybių arsenalas“

2021 m. – mokymai „ Vidinių audrų sutramdymas. Efektyvūs pykčio valdymo metodai“ ( 4 ak. val.), VšĮ Psichoterapijos ir mokymų centras, Vilnius. 

2020 m. – mokymai „ Savižudybės grėsmėje esantys bei save žalojantys vaikai ir paaugliai: psichologinė pagalba nuotoliniu būdu“ (4 val.), Lietuvos psichologų sąjunga, Vilnius.   

2020 m. – mokymai „ Netinkamo moksleivių elgesio valdymas. Praktinė sesija“ (5 ak. val.), Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. 

2019 m. – mokymai „Bijau likti vienas! Pagalbos galimybės atsiskyrimo nerimą patiriantiems vaikams“ ( 6 ak.val.), VšĮ Psichoterapijos ir mokymų centras, Vilnius.

2019 m. – seminaras „Metaforinės asociatyvinės kortos konsultavime, terapijoje, mokymuose – trumpas kelias į vidinį žmogaus pasaulį“ ( 8 ak. val.), VšĮ Sisteminių sprendimų institutas, Klaipėda.

2019 m. – seminaras “ Bendravimo kultūra socialiniame darbe“ ( 8 ak. val.), Image Effect Studio, Skuodas.

2019 m. – mokymai “ Vaikų ir paauglių perfekcionizmas: KET modelio taikymas nesėkmės baimei įveikti“ ( 7,5 val.), VšĮ Psichoterapijos ir mokymų centras, Vilnius.

2019 m. – mokymai “ Metaforinių asociatyvinių kortų naudojimo pagrindai pagalbos sričių veikloje. 1 modulis“ ( 16 ak. val.), VšĮ Sisteminių sprendimų institutas, Klaipėda.

2018m. – projekto “ Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ mokymai “ Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, pagal Globėjų ( rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa“ ( 32 val.), Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilnius.

2018m. – mokymai “ Tarnybos atestuotų asmenų, įgijusių teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti ( rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, kompetencijos ugdymo grupiniuose užsiėmimuose apie vaiko globos ( rūpybos), įvaikinimo krizinius atvejus ir jų valdymą“ ( 24 ak. val.), Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėda.

2018m. – mokymai “ Tarnybos atestuotų asmenų, įgijusių teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti ( rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, kompetencijos ugdymo grupiniuose užsiėmimuose apie atvejo analizę ir praktiką, kai vaikas globojamas ( rūpinamas) artimųjų giminaičių šeimoje“ (16 ak. val.), Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Klaipėda.

2018 m. – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotų asmenų, kuriems suteikta teisė vykdyti asmenų pasirengimo globoti ( rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą, ir asmenų, siekiančių tapti atestuotais asmenimis, mokymai “ Negalios atpažinimas ir bendravimo ypatumai“ ( 8 ak. val.), UAB Vadybos ir psichologijos institutas, Klaipėda.

2018 m. – mokymai “ Pokalbių su vaikais specifika: smurtas artimoje aplinkoje ir skyrybų procesas“ ( 12 ak. val.), Kretingos informacijos centras, Kretinga.

2018m. – seminaras “ Konfliktų sprendimas ir streso įveika socialiniame darbe“ (16 ak. val.), Image Effect Studio, Vilnius.

2017 m. – seminaras “ Dailės terapijos metodai dirbant su emocine įtampa, baimėmis“ ( 20 ak. val.), VŠĮ Kūrybos terapijos namai, Kaunas.

2017 m. – ,,Kartų teorija. Kūrybingumo pažinimas, vertinimas ir plėtojimas.“ Kartų pažinimas, teorinis seminaras. (6 ak.val.) VšĮ Skuodo informacijos centras.

2017 m. – Suaugusiųjų psichoemocinės sveikatos stiprinimas kasdieniame gyvenime: galimybės ir būdai“. Savęs pažinimas, pozityvus mąstymas ir savo asmenybės stipriųjų pusių identifikavimas, racionalus laiko planavimas, konstruktyvūs konfliktų sprendimų būdai, krizinių/stresinių situacijų įveika bei savirealizacijos būdai. (24 ak.val.). VšĮ Tyrimų ir mokymų centras, Kaunas.

2017 m. – mokymai “ Ankstyvosios intervencijos modelio, jo įgyvendinimo schemų ir stebėsenos metodikos taikymo mokymai Lietuvos savivaldybių, valstybės institucijų ir įstaigų nevyriausybinių organizacijų specialistams“. (32 ak.val.). UAB Ekonominės konsultacijos ir tyrimai, Klaipėda.

2017 m. – GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) mokymai. Darbuotojų, kurie vykdys asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais, įtėviais parengimą ir įvertinimą, mokymai pagal įvadinę globėjų ir įtėvių programą GIMK. (72 ak.val.) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2017 m. ,,Koordinuotas institucijų atsakas smurtui artimoje aplinkoje: komandų formavimas savivaldybėse teikiant kompleksinę pagalbą bei vykdant prevenciją“. Dr. Vilana Pilinkaitė – Sotirovič, dr. Margarita Jankauskaitė, Vilius Velička, dr. Gediminas Bučiūnas – mokymai apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą. (8 ak.val.). Lygių galimybių plėtrai centras, Klaipėda.

2017 m. – ,,Psichologinis atsparumas ir lankstumas“. Dr. Julius Neverauskas – teoriniai pagrindai ir praktinių įgūdžių lavinimas. (1 diena). Klaipėdos pedagoninė psichologinė tarnyba, Klaipėda.

2016 m. – seminaras “ Pykčio pažinimas ir sprendimo būdai“ (20 ak. val.), VŠĮ Kūrybos terapijos namai, Kaunas.

2016 m. – ,,Darbas komandoje, teikiant kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims bei vykdant smurto artimoje aplinkoje prevenciją“. Dr. Margaritos Jankauskaitės ir dr. Vilanos Pilinkaitės Sotirovič mokymai. (1 diena). Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, Kretinga.

2016 m. – ,,Specialiųjų poreikių turinčių asmenų santykių su bendraamžiais, suaugusiaisiais ypatumai, palankaus mikroklimato kūrimas“. (6 ak.val.). Skuodo informacijos centras, Skuodas.

2015 m. – ,,Darbas su emocinėmis traumomis ir resursais“. Prof. Liudmilos Lebedevos praktinis seminaras. (20 ak.val.). VšĮ Kūrybos terapijos namai, Kaunas.

2014 m. – ,,Istorijos kūrimas terapijoje“. Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacijos organizuotoje konferencijoje specialistai, dirbantys su vaikais, dalijosi gerąja patirtimi. (7 ak.val.). Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija, Kaunas.

2014 m. – ,,Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“. Elgesio pataisos programos mokymas. (32 ak.val.). Kalėjimų departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos mokymo centras, Klaipėda.

2014 m. – ,,Psichologinių krizių įveikimas“. Dr. Kristinos Onos Polukordienės teorinis – praktinis seminaras. (24 ak. val.). Humanistinės ir egzistencinės psichologijos institutas, Birštonas.

2014 m. – ,,Sutelkime jėgas ir kurkime visuomenę be prievartos“. Seminaras apie geras praktikas teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. (8 ak. val.). Lygių galimybių plėtros centras, Kretinga.

2013 m. – ,,Kaip padėti pažeidžiamosioms grupėms veiksmingai spręsti jų teisines problemas sveikatos ir socialiniais klausimais“. (6 ak.val.). Koalicija ,,Galiu gyventi“, Klaipėda.

2013 m. – ,,Apie beribiškumo jausmą ir ribas: asmenines, visuomenines ir terapines“. Psichologės psichoterapeutės dr. Agnės Matulaitės praktinis seminaras. (8 ak.val.). UAB Žmogaus psichologijos studija, Kaunas.

2013 m. – ,,Pykčio valdymas“. Lekt. E. Karmazos teorinis – praktinis seminaras apie pykčio valdymą dirbant su vaikais ir paaugliais. ( 6 ak. val.). VšĮ ,,EOS grupė“, Kaunas.

2012 m. – Mokslinė praktinė konferencija “Mokslas praktikai – praktika mokslui”. (4 dienos). Lietuvos psichologų kongresas, Klaipėda.

2012 m. – ,,Šeimos tarpusavio santykių stiprinimas“. (10 ak. val.). Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, Kretinga.

2011 m. – ,,Kokybiškos kompleksinės pagalbos teikimas smurto aukoms“. Seminaras organizuotas vykdants LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą ,,Stabdykime smurto ratą – 4″. (8 ak.val.). Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, Kretinga.

REIKIA PAGALBOS?

Užsisakykite konsultaciją ir susisieksiu su Jumis!